Personal coaching, counselling en loopbaanbegeleiding

Het leven is als muziek.
Elk mensenleven is een compositie. 
Ieder mens maakt levend zijn symfonie. 
Ieder mens heeft eigen thema's die hij in de loop van zijn leven gaat ontwikkelen.
Soms kan een mens daarin vastlopen.


Kiem helpt mensen die op hun levenspad vastlopen, obstakels in hun werk tegenkomen, een  crisis meemaken of simpelweg een verbetering in hun ontwikkeling willen.

Veel mensen weten nauwelijks hoe zij zelf de remmende factor in hun leven kunnen zijn. Wat er van binnen leeft, zit opgesloten. Dit kan leiden tot ontevredenheid, verlies van werkmotivatie, stress, overspannenheid of mogelijk zelfs burn-out.
Kiem heeft de kracht om deze rem om te zetten in beweging. Beweging is verandering.

Kiem staat symbool voor het ontkiemen van de persoonlijke kwaliteiten.
Ieder mens heeft in de kinderjaren bewust of onbewust gedrag aangeleerd. Vaak blijken deze gedragingen in het heden een belemmering te vormen. Onder die remmende elementen ligt een schat aan eigen kwaliteiten verborgen, unieke kwaliteiten.

Door deze remmende elementen wordt het leven zwaar, omdat het innerlijke niet in overeenstemming is met het uiterlijke leven. Hierin ligt het levensthema; wat jouw tegenhoudt in het leven. Het gaat erom dat jij, wat in jouw leeft, in contact brengt met anderen. Dit vraagt moed. Via energetisch werk en confrontaties ga je barrières overwinnen en inzicht krijgen in blokkades. Waarmee jouw bestaan een nieuwe vorm  krijgt. De kern hierbij is dat jij leert ontdekken wat jouw energie kost en wat jou juist energie geeft. Het leven wordt dan weer levendig.

Het resultaat van
Kiem is dat je het beste uit jezelf haalt.

Kiem heeft ervaring met mensen van verschillende culturele achtergronden te coachen.

Personal Coach:
Uw personal coach heeft 15 jaar ervaring. De invalshoeken komen uit de opleidingen Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie (ITIP), Bio-energetisch lichaamswerk; training ‘Levensloop en Zingeving’ en aromatherapie. Daarnaast heeft uw personal coach ruim 35 jaar werkervaring in het welzijnswerk; op gebied van gezondheidszorg, educatie, advisering en heeft kennis van het ontwikkelen, organiseren en coördineren van dienstverlenende projecten.


Begeleiding:
De begeleidingswijze is respectvol, to the point, met begrip confronterend en soms ook  met humor relativerend.

Kiem biedt:
•loopbaanbegeleiding, coachingtraject en supervisie 
•teamcoaching, intervisiebijeenkomsten

Trainingen:
•levensloop en zingeving
•communicatievaardigheden 

Contact: info@kiemcoaching.nl 

Kiem werkt samen met: ITIP - Instituut voor Integrale Psychologie

Krachtig

 

Innerlijk

Energetisch

 

Mens